Fondsparande ger chans till mer pension

Pensionssparande via fonder är ett bra sätt att ge dina pengar en chans att växa innan du behöver dem när du går i pension. Du väljer själv vilka fonder avsedda för försäkringssparande som pengarna ska placeras i. De pengar du sätter in kan vara avdragsgilla i deklarationen inom vissa gränser.

 • Du betalar inkomstskatt på pengarna när de betalas ut.
 • I försäkringen ingår ett så kallat återbetalningsskydd som innebär att ditt sparade kapital går till de förmånstagare du har valt om du avlider innan försäkringen hunnit betalas ut.
 • Du kan även välja till Efterlevandeskydd – ett försäkringsskydd som ger dina efterlevande ett fastställt belopp om du avlider.
 • Om du väljer att komplettera pensionssparandet med premiebefrielse, betalas dina avtalade premier om du skulle bli sjukskriven i mer än tre månader.

njut-av-pensionen

Fondsparande hos PPM

Det är inte särskilt krångligt att byta fonder väl inloggad hos Pensionsmyndigheten. Det svåra är kanske att veta vilka fonder man bör eller vill välja. Du kan på deras sida jämföra de olika fonderna och om du har tid sätta dig in i vad det innebär med upp- och nedgångar. I annat fall kan du välja några trygga fonder som inte har hög risk, det finns en hel del att välja bland. Det är dock bra att fördela ut på åtminstone tre fonder istället för att bara ha en fond.

Fondsparande hos banker

Din, bank, eller andra också för den delen, kan erbjuda dig att pensionsspara hos dem. Du kan göra det på flera olika sätt.

 • Pensionssparande i fonder, månadssparande där man väljer att själv vara aktiv med fondvalen. Inbetalningarna är avdragsgilla enligt normala regler för pensionsförsäkringar.
 • Pensionssparande med garanti, månadssparande där banken gör fondvalen. Inbetalningarna är avdragsgilla enligt normala regler för pensionsförsäkringar.
 • IPS, individuellt pensionssparande innebär att du kan kombinera olika sparformer. Avdragsgillt upp till 12.000 kronor per år

Kolla med din bank vad som kan passa dig bäst.


Tagged

Privat pensionssparande utbetalas från 55 års ålder

Att satsa på privat pensionssparande är underskattat, ofta hör man sin bankman föreslå detta gång på gång och även om många faktiskt skapar ett rent pensionssparande så vore det bättre om fler sparade mer. Ett par hundra i månaden är ett relativt lågt belopp även om man är ung och har långt kvar till pensionsåldern. Tumregeln för sparande generellt är att alltid tänka att ta 10% av sin lön, istället för att ta ut ett fast belopp år ut och år in. Normalt ökar ju lönen och då kan man också öka på pensionsavsättningen. Utbetalningen av pensionen är oftast olika för  pensionärer så det är bra att sätta sig in i de olika sparformerna för att förvissa sig om att man får ut en hygglig pension.

Denna artikel är den sista i serien om pensionssparformerna Allmän Pension, Tjänstepension och Privat Pensionssparande.

SparandePrivat pensionssparande 

Det privata pensionssparandet får du ut från 55 års ålder, då krävs att du begär utbetalning.

 • I de flesta fall krävs en ansökan för att ta ut ditt privata pensionssparande.
 • Det privata pensionssparandet kan du tidigast ta ut från 55 års ålder.
 • När du väl har börjat ta ut ditt privata pensionssparande kan du inte ångra dig.
 • Normalt betalas det privata pensionssparandet ut under fem års tid.
Tagged

Ta ut tjänstepension om du vill vara flexibel

Ta vara på tidenDu kan ta ut tjänstepension och vara flexibel med din arbetstid, redan vid 55 är det möjligt att till exempel gå ner i arbetstid kombinerat med att man tar ut tjänstepensionen.  Tjänstepensionen drar arbetsgivaren av från din lön under ditt yrkesliv och dessa hanteras oftast via Collectum eller Fora. Detta är pengar du inte ser och de placeras i fonder. När du bestämmer dig för att gå i pension får du din tjänstepension utbetalad liksom allmän pension.

Här fortsätter artikelserien om de tre olika pensionssparformerna, Allmän Pension, Tjänstepension och Privat Pensionssparande.

Följande är bra att känna till om tjänstepensionen

 • De flesta tjänstepensionsbolag skickar ut information om din tjänstepension automatiskt cirka tre månader innan du fyller 65 år.
 • Du kan tidigast ta ut din tjänstepension från 55 år, även här blir beloppet lägre ju tidigare du tar ut den.
 • Det finns många som vill trappa ner mot slutet och kanske jobba deltid, kolla om och hur det påverkar din tjänstepension och kom överens med din arbetsgivare.
 • Du kan även ta ut tjänstepensionen flexibelt, oftast krävs dock att du går ner i arbetstid i samma utsträckning som du tar ut tjänstepension. När du väl har börjat ta ut din tjänstepension så kan du inte ångra dig. I de flesta tjänstepensioner kan du välja mellan att ta ut delar av pensionen under en viss tid, eller ta ut den varje månad under resten av ditt liv.


Tagged

Påverka din pension

Alla svenska medborgare kan själva påverka sin pension och har rätt till sin premiepension. Ändå är skillnaden stor på utbetalningen av pensionen för alla pensionärer. Med dagens unika möjlighet kan du påverka din egen premiepension, via aktiva val. I Sverige har vi tre varianter av pensionssparande, den ena utesluter dock inte den andra, tvärtom du bör ha ett sparande i varje.

Här följer en artikelserie om de olika pensionssparformerna Allmän Pension, Tjänstepension och Privat Pensionssparande och vad det innebär att ta ut sin pension.

Allmän pension

 • Den allmänna pensionen måste du ansöka om, oavsett ålder, ansök i god tid, gärna 2-3 månader innan du vill ha din första pensionsutbetalning. Ansöker gör du hos Pensionsmyndigheten, genom att logga in på webben (kräver e-legitimation) eller via blankett.
 • Du kan tidigast ta ut den allmänna pensionen från 61 år, tänk på att ett tidigt uttag ger dig lägre allmän pension livet ut.
 • Du har enligt lag rätt att arbeta kvar till 67 år, ju längre du arbetar desto högre blir din allmänna pension (finns dock vissa undantag).
 • Den allmänna pensionen är väldigt flexibel, du kan ta ut den till 25 procent, 50 procent, 75 procent eller hela pensionen, du kan ta ut premiepensionen för sig och inkomstpensionen för sig. Du kan också börja ta ut den allmänna pensionen och sedan ångra dig och stoppa uttaget. Det finns även möjlighet att jobba samtidigt som du tar ut den allmänna pensionen (finns dock några saker du bör känna till, läs mer i mitt förra blogginlägg om PPM.)
 • Den allmänna pensionen betalas alltid ut månadsvis och hela livet.
 • Om du får en låg total pension, under cirka 13 000 kronor efter skatt, och inte har stora tillgångar (det egna boendet räknas inte som tillgång) — kolla om du har rätt till bostadstillägg.


Tänk efter före…

Belöna yrkeslivet

Bestäm din pension, för du kan faktiskt det med aktiva val och stadigt sparande.En tumregel är att du bör lägga undan 10% av din lön för pensionssparande. Att spara i procentandel är fördelaktigare än att bestämma en exakt summa, för att du då anpassar dig till din inkomstbild hela livet och alla, ja alla, kan lägga undan 10% av sin lön.

Fundera över dina prioriteringar:

 • Hur kommer din ekonomi att se ut?
 • Vilka utgifter har du?
 • Vilka inkomster har du?

Detta kan du styra. Du bestämmer, lämna inte din pension till slumpen.

Tagged

Pensionssparande – det självklart osjälvklara

Pensionssparande är i många ögon både trist och knepigt. ”Det ordnar sig alltid” tänker många men det folk glömmer är att det ordnar sig säkert, men vill du inte ha det bra och bekvämt efter ett långt yrkesliv?

Som med många saker i livet gäller det att tänka efter före…

Så vad är PPM?

PPM är förkortningen för PremiePensionsMyndigheten (PPM) som var en svensk statlig förvaltningsmyndighet med huvuduppgift att sköta premiepensionen. Nu mera heter den Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten har det samlade ansvaret för medborgarnas allmänna pension. Myndigheten tog över verksamhet som tidigare var delad på två statsadministrationer: Försäkringskassans pensionsavdelning och Premiepensionsmyndigheten.

Försäkringskassan finns kvar som myndighet, men utan pensionsavdelningen, medan Premiepensionsmyndigheten avvecklades 31/12 2009.

Pensionsmyndighetens viktigaste uppgifter är att

 • PensionsfonderBesluta om premiepension.
 • Ansvara för pensionsspararnas premiepensionskonton.
 • Bokföra och genomföra alla köp och all försäljning av fondandelar som pensionsspararna begär.
 • Förvalta de pengar som pensionssparare vid pensioneringen väljer att föra över till traditionella försäkringar.
 • Administrera det efterlevandeskydd som ingår i systemet.
 • Förse pensionssparare med tillräckligt med information.
 • Informera om premiepensionen i synnerhet och den allmänna pensionen i allmänhet.

Pensionsmyndigheten och i ditt orange kubert kan du se hur mycket du hittills har tjänat in till din inkomstpension och premiepension. Här framgår också vilka fonder dina premiepensionspengar är placerade i och hur fonderna har utvecklats under året. Här kan du när som helst påverka ditt resultat genom att byta fonder.


Tagged

PPMbloggen.se söker skribenter inom pensionsfrågor

Är du skribent och intresserad av pensionsfrågor?

Välkommen som skribent hos PPMbloggen.se, en nystartad sajt med mål att nå ut till alla i åldrarna 20 och uppåt.

Idén till sajten kom av insikten att mina föräldrar som närmar sig pensionsåldern bad om hjälp med att kolla på deras PPM och få dem fick sätta sig in i de olika risknivåerna och fondtyperna. Vidare tog jag upp detta med vänner och det visade sig att få i 30-års åldern vet vad PPM handlar om. Kanske för att det låter så tråkigt, men säkert mest för att ingen någonsin har introducerat dem i systemet.

Det finns många sajter som redan berör ämnet men jag anser att många av dem vänder sig till personer som redan är insatta i pensionssparande och fondsparande i allmänhet. Deras språk kan upplevas som tekniskt och svårt, därför söker jag dig som på ett enkelt sätt vill dela med dig av dina kunskaper och spekulationer.

Arbetet utförs på frivillig-basis genom WordPress, vilket går att använda både via dator och mobil.

Tveka inte att höra av dig!

Maria Grip – bygrip@gmail.com

 

Tagged

Nystartad PPMblogg

Snart är vi igång och bloggar mer frekvent på PPMbloggen.se!

PPMbloggen är nystartad och ska bjuda på blogginlägg av personer som är insatta i PPM fonder och förhoppningsvis kommer vi kunne ge dig en klarare bild av vad PPM handlar om samt ge dig fond-tips.

Håll till godo!

Tagged

Själv är bäste dräng i PPM – Affärsvärlden

Affärsvärlden har en bra artikel som förklarar hur PPM val kan ge resultat. Med detta citat vill de slå fast att ett aktivt val är att föredra.

Av samtliga PPM-sparare är det drygt en av tio som är aktiv och själv placerar om pengarna mellan olika fonder. De har lyckats bäst.

Läs hela artikeln: Själv är bäste dräng i PPM – Affärsvärlden.


Tagged

PPM handlar om fondsparande

Pensionsmyndigheten skickar oss varje år ett orange kuvert i vilket du kan se status på din allmänna pension. Här finns PPM angivet och ditt fondsparande.

Genom PPM kan man själv ta ställning till hur man vill hantera sitt premiepensionssparande. Du kan vara aktiv och själv välja fonder. Detta gäller dig som fortfarande sparar till pension. Genom att se hur mycket du hittills har tjänat in till din inkomstpension och premiepension och vilka fonder dina premiepensionspengar är placerade i och hur fonderna har utvecklats under året kan du ständigt påverka ditt resultat.

Läs mer om Orange kuvert på Pensionsmyndigheten.


Tagged